VÅRA TJÄNSTER

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål.

Skatterådgivning

Skatterådgivning för mindre och medelstora företag

Löpande redovisning/bokföring

Bokföring innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag.

Deklaration

Deklaration, även kallad Inkomstdeklaration eller Självdeklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut.

Löneadministration

Löneadministrationen är det arbete som ligger bakom beräkningen av de anställdas

VEM Vi ÄR

FM Konsult & Redovisningsbyrå AB är ett växande företag som grundades år 2013 i Göteborg. Med vår flera års erfarenhet inom ekonomi och finans vet vi att vi har kunskapen som kommer ta ditt företag till nästa steg

Vi på FM Konsult & Redovisningsbyrå erbjuder våra kunder individuell rådgivning och skräddarsydda ekonomitjänster speciellt anpassade efter våra kunders behov.

Läs mer →

VI ÄR OLIKA!

FM Konsult & Redovisningsbyrå AB har mångårig erfarenhet från komplexa problemlösningar och följer våra kunder under hela företagets livscykel. Genom ett samarbete med en väl ansedd advokatfirma finns även möjlighet till juridisk konsultation i alla former.

I FM konsult och Redovisningsbyrå arbetar vi enligt Reko - svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på det arbete som utförs. Syftet är att skapa hög kundnytta genom en rapportering som är tydlig och anpassad till uppdragsgivarens behov och verksamhet.

VARFÖR VÄLJA OSS?

God redovisnings- och yrkessed är huvudsaken vi följer för redovisningstjänster och de yrkesetiska regler som styr redovisningskonsultens professionella arbete

God redovisningssed” utgör en tolkning av hur lagar och regler inom redovisning bör tillämpas utifrån de syften och de allmänna principer som reglerna ger uttryck för.

VARMT VÄLKOMNA! !

I FM konsult och Redovisningsbyrå arbetar vi enligt Reko - svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på det arbete som utförs. Syftet är att skapa hög kundnytta genom en rapportering som är tydlig och anpassad till uppdragsgivarens behov och verksamhet.
God redovisnings- och yrkessed är huvudsaken vi följer för redovisningstjänster och de yrkesetiska regler som styr redovisningskonsultens professionella arbete.

"God redovisningssed" utgör en tolkning av hur lagar och regler inom redovisning bör tillämpas utifrån de syften och de allmänna principer som reglerna ger uttryck för.

VÅRA PARTNERS