Skatterådgivning

Skatterådgivning

Skatterådgivning för mindre och medelstora företag

Reglerna för beskattning av dig och ditt företag ändras kontinuerligt. Det blir också allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler.

FM Konsulten’s skatterådgivare har lång erfarenhet och stort och brett kunnande om de regler, som rör beskattningen av såväl företaget som dess ägare. Vi arbetar nära dig och ditt företag och hjälper dig att hitta helhetslösningar både för företaget och för dig som ägare. Vårt mål är att minska skatteriskerna samtidigt som skattekostnaderna sänks.

related services