Tjänster

Våra tjänster

Löpande bokföring

Bokföring innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag.Bokslut

Är en sammanställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut.


Deklaration

Är en årlig handling där inkomsttagare redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

Löneadministration

Är det arbete som ligger bakom beräkningen av de anställdas bruttolöner, ersättningar, avgifter, frånvaro, avvikelser, semesterdagar m.m.

Skatterådgivning

Skatterådgivning för mindre och medelstora företag.


Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål.


Starta bolag

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna.

Årsredovisning

Är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.


Varför välja oss?

  • Inga missnöjda klienter
  • Tillgänliga 24/7
  • Lönsamt

01

Erfarenhet

Genom 20 års erfarenhet av att bedriva verksamheter finns det få problem vi inte har erfarit…

02

Passion

Vi har en enorm passion för att arbeta med hur verksamheter skall bedrivas finansiellt…

03

Tillit

Vi tror starkt på klienternas tillit och arbetar hårt och långvarigt för att bygga och bevara den…

Det finns inga dåliga frågor, möjligtvis komplicerade svar


Kontakta oss